و من تنهام . . .

 

خیلی حس بدیه که ساعت دو و ده دقیقه ی شب عطسه ت بگیره

جلوشُ بگیری که آروم بی صدا عطسه کنی

بعد یهو یادت بیاد هیچ کس نیست که از صدای عطسه ت از خواب بپره !

تو کاملا تنهایی .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید