شاخ و دم لازم نداشتیم

 

آره، حق با توه عزیز دلم..

" .... - (since (88/8/8

چه دریایی میان ماست.... خوشا دیدار ما در خواب
چه امیدی به این ساحل... خوشا فریاد زیر آب
خوشا فریاد زیر آب "
باز همون قصه ی تکراری. دیر گفتن تو و دیر فهمیدن من و فراموشکاری هامون. گفته بودم، خدا باز گفته بودم که خیلی زود دیر میشه...

/ 0 نظر / 18 بازدید