چـِـم میشه یهو ؟!

 

همه چیز خوبه ها، هیچ اتفاق خاص یا ناخوشایندی هم نیوفتاده، همه چیز مثل همیشه س. اما یه روزایی مثل امروز بد جور دلم میگیره! اونم کاملا بی دلیل! همینجوری الکی حوصله ام از همه چیز سر میره. هر چی هم به خودم سرویس بدم و سعی کنم واسه خودم دلگرمی درست کنم بی فایده س! این حوصلهه سر جا بیا نیست! لج میکنه باهام و هر چی منتشُ میکشم یه ذره هم محلم نمیذاره!

همین جوری الکی میشینم پشت میز، به کتابا و جزوه هام نگاه میکنم هیچی دلم نمیخواد!

 

/ 0 نظر / 24 بازدید