یادته؟ "من با تو آرومم وقتی دستامُ میگیری" ؟

 

بعد از ماه ها جرات میکنم و میام تو پیجت

کلیک میکنم رو عکسات که همیشه از پابلیک بودنشون کفری میشدم...

عکست که کامل لُد میشه ناخداگاه صورتم میارم جلوتر و عین بچه ها سرم میذارم رو دستم و زل میزنم تو چشمات!

بازم از اون بازیا... هندزفریم تو گوشمه و رضا داره میخونه...

"نمی دونم چرا یادم نمی یاد، کجا دستای ما با هم گره خورد
چه روزی قلبم از عشق تو لرزید، کدوم ما دل اون یکی رو برد
چرا درگیر احساست شدم من، چه جوری اولین دیدار رخ داد
تو بهمن بود یا نزدیکِ مرداد، نمی دونم چرا یادم نمیآد
نمیدونم چرا سرگیجه دارم ..."

راستی! واقعا چرا؟

هنوزم نمیدونم! و دیگه هم نمیخوام که بدونم...

همینجور که چشمام تو چشماته و لبخندت، دو تا چشم دیگه هم میبینم، تو مانیتور، دو تا چشم اشکی، که دیگه تحمل نمیکنن و به محض اینکه rihanna شروع میکنه اونا هم همراهی میکن و میان و میان و میان...

i'm not the type to get my heart broken"

i'm not the type to get upset and cry

cause I never leave my heart open

never hurts me to say goodbye

relationships don't get deep to me

never got that whole in love thing

and someone can say they love me truly

but at the time it didn't mean a thing

my mind is gone, I'm spinning round

and deep inside, my tears I'll drown

i'm losing grip, what's happening

i strayed from love, this is how I feel

this time was different

felt like I was just a victim

and it cut me like a knife

when you walked out of my life

now I'm in this condition

and I've got all the symptoms

of a girl with a broken heart

but no matter what you'll never see me cry

... "

پیجتُ میبندم. یه نفس عمیق میکشم. اشکام پاک میکنم. خوبم. خوبه خوبه خوب...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید