همه چیز درست میشه

 

وقتی میشنوی "دستم رو بگیر که گم نشی. نه نه، خودم دستت رو محکم میگیرم و مواظبتم.حالا چشماتُ ببند و دنبالم بیا."، "مطمئن باش هیچ چیز منو از تو جدا نمیکنه و نمیتونه مانع بشه که حواسم بهت نباشه. حتی مرگ." خیلی حس خوبی بهت دست میده... اما فقط وقتی که از مرد خودت اینا رو بشنوی. نه از مرد دیگه ای که مدت ها قبل از خودت روندیش و اون داره سعی میکنه نبودن های همیشگی کسی که انتخاب کردی رو جبران میکنه...

 

/ 0 نظر / 17 بازدید