گواهینامه

 

بالاخره کارای امتحان رانندگیم رو انجام دادم و رفتم معاینه چشم ، دکتری که قرار بود بیناییمُ چک کنه زیاد از حد باهام گرم گرفت ، آخر اسمم یه جون می چسبوند و باهام صحبت میکرد ! کلی از همه چیزم تعریف کرد ، خدا رو شکر کردم که این آقا با این روحیه تخصصش زنان نیست !! خوشبختانه گواهینامه م بدون عینک خواهد بود :)

سه شنبه امتحان دارم ، باید بعد از امتحان شنبه حسابی آیین نامه بخونم ، رانندگیم به گفته ی مربیم خوبه ولی نمیدونم چرا اعتماد بنفس ندارم و میترسم موقع امتحان وقتی نشستم کنار افسر حتی یادم بره چجوری باید کمربندمُ ببندم !!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید