امان از این سینوسی های لعنتی

 

یکی دو هفته ی پیش بود فک کنم، رفتم برای یه کار پر درآمد فرم پر کردم و قرار شد که باهام تماس بگیرن و اگه شرایطم براشون مساعد بود، برم برای مصاحبه. خب کلی روز گذشت و خبری ازشون نشد. بعد با خودم میگفتم چه اعتماد بنفس کاذبی دارم که برای همچین کاری، اونم با شرایط و وقت کمی که دارم، فقط فرم پر کردم حتی!

اما الان که از حمام اومدم و اون شماره ی ناشناسُ رو گوشیم دیدم، کلی ذوق ذوقی شدم که خانومه گفت نیازی به مصاحبه نیست و همون روز اول، با همون برخورد اول مطمئن بودن که شرایطشون رو دارم. قرار شد روز شنبه بعد از کلاسم برم برای آموزش و بعد هم کارم رو شروع کنم!

بعد الان شوک شدم واقعا!

 

/ 0 نظر / 24 بازدید