چرا همه جا دیواره؟

 

خواهش میکنم این پست رو نخونید . مچکرم .

 

از همون اول انتخاب خودم بوده ولی سخته ...

سخته همه ی عمر تنهایی جلو اومدن

سخته همیشه بی تکیه گاه بودن

سخته همیشه پشتوانه شدن

سخته همیشه بی توقع بودن

خیلی سخته ... میدونین چی میخوام بگم ؟؟

سخته هیچ وقت کم نیاوردن ...

سخته که تنها کسی باشی که اشکاتُ پاک کرده ...

سخته که فقط خودت تنهایی قوی باشی ، سخته که واسه همه سنگ صبور باشی دل خودت تا بی نهایت گرفت باشه ، سخته که بغض داشته باشی و همش لبخند بزنی که باعث یک ثانیه ناراحتی کسی نشی...

نمیتونم غیر از بی پروایی باشم که هستم ، ولی . . .

من امشب به اندازه ی تمام لحظه های زندگیم ، به اندازه ی تمام نفس هایی که کشیدم کم آوردم ، بریدم ، خسته شدم ، دیگه نا ندارم یک قدم به جلو بردارم ، دیگه نمیکشم ...

 

 

 

انتخاب این رنگ لاک از طرف من هیچ وقت نشونه ی خوبی نبوده !

 

/ 0 نظر / 4 بازدید