اینم بمونه

 

میدونین . . . دوست پسر من خیلی خوب بلده نفس منو بند بیاره . البته از شدت عصبانیت ! انقدر که چشمام هیچ جا رو نبینه و گوشام نشنوه و یه سختی بغض سمجمُ قورت بدم و سعی میکنم لرزش بدنمُ کنترل کنم .

خیلی دوست دارم دیگه هیچی ازش اینجا ننویسم . پسره ی بی اسم خودخواه مظلوم نمای حق بجانب دوست داشتنی !

 

/ 0 نظر / 3 بازدید