صرفا جهت غُمپــُز در کردن!

 

این روزا از خودم خیلی راضیم و فکر کنم اولین باریه که همچین حسی راجع به خودم دارم! البته نه این کار خیلی خاصی انجام داده باشما... فقط تونستم توقعی که از خودم داشتم رو تا حد بالایی برآورده کنم و یه سری از چیزها که میخوام رو داشته باشم! حتی دارم به این فکر میکنم که 12 و 26 آبان  92 بهترین بی پروای 23 سال اخیر بودم :پی

کلی حرف داشتما! اما نمیدونم چی شد یهو همشُ یادم رفت!!

 

/ 0 نظر / 21 بازدید