دومین دروغ

 

در اینجا دختری مینویسد، فوق العاده دروغ گو، ضعیف النفس،سست عنصر و حتی کمتر از آب لزج خارج شده از سوسک له شده :|

بله ! امتحان ندادم فقط به خاطر اینکه نرسیدم یک دور آیین نامه رو بخونم و به پتروس دروغ گفتم. بله، من با این همه ادعا، به دوسـ.ت پسرم مثل یه دختر احمق و به معنای واقعی عقده ای دروغ گفتم که امتحان دادم و قبول هم شدم !

فکر نمیکنم کسی بتونه تصور کنه العان تا چه حد به خاطر همه چیز از خودم متنفرم .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید