. . .

 

تازه رسیدم خونه ، هی دست راستمُ نگاه میکنم و انگار نمیخوام باور کنم که دیگه دستش تو دستام نیست ، الان که دارم تایپ میکنم نگرانم ته مونده ی بوی عطرش از دستم پاک شه . . . من آدم اینجور رابطه ها نبودم ، من عادت ندارم اینجوری قلبم از دور بودن فشرده شه ، من همیشه منطقی بودم ، من قوی بودم و مغرور . . .

امشب ساعت 8 . . .

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید