خوشحالم که هیچ پخی نیستم اما همه چیز جور دیگه ای پیش میره...

 

میشه احساس خوشبختی کرد وقتی بعد از یه چت فیســ.بوکی پر بار با یه دوست خیلی خیلی قدیمی، وقتی میخوای خدافظی کنی، ازت عذرخواهی کنه که بدونِ اجازه ت، یکی از جمله هات که تو چتتون بهش گفتی و سال هاس به عنوان شعار برای خودت ساختی و هر روز تکرار میکنی تا با شرایط بهتر کنار بیای، نوشته رو تایــ.م لایــ.نش!

به همین سادگی.

به همین خوشمزگی :)

(Click)

بعد اوج خنده ش اینجاس که خودت بری بدو بدو لایکش کنی و وقتی ازت میخواد یه کامنت هم بذاری تا یادگاریش کامل شه نه نگی :))

 

/ 0 نظر / 5 بازدید