برای بهترین من

 

حس خوبی رو دارم تجربه میکنم . . . درست وقتی حالم انقدر بده که به بن بست میرسم برام یه دل خوشی میشی . میای و دستامُ میگیری و منو جدا میکنی از این دنیا و آدمایی که برام سوهان روحن . کاری میکنی که حس کنم فقط احتیاج دارم تو باشی تا همه چیز خوب پیش بره و جز این دیگه هیچ چیز مهم نیست .

گفتی امشب قشنگ ترین مکالمه تلفنی زندگیتُ تجربه کردی و ازم تشکر کردی که به وجود آوردمش . گفتی از چیزایی که حالا میدونی خوشحالی . گفتی چند سال برای شنیدن همچین حرف هایی لحظه شماری کردی . . .

عزیز دلم کاش بهت گفته بودم برای منم همه چیز قشنگ و فوق العاده بود ، حالا من خوب میدونم چی شد که ما با هم به اینجا رسیدیم و چرا انقدر کنار هم با وجو این همه اصطکاک آرومیم . و خوشحالم که برای اولین بار فارغ از غرورم حس واقعیمُ برات گفتم و خوشحالترم که ایمان دارم هیچ وقت پشیمون نخواهم شد :)

 

 

 

#:)
/ 0 نظر / 8 بازدید