دلمون خوشه دوست پسر داریم!

 

داشتم تو فیــ.س بــ.وک میچرخیدم که فهمیدم با توجه به این جمله " عشق اون نیست که در اوج رابطه پاک بمونی، عشق اونه که در اوج اختلاف خیانت نکنی " من و پتروس عاشق ترین زوج زمینیم   :|

 

  

 

/ 0 نظر / 6 بازدید