قرار نیست اتفاق خاصی بیفته !

 

25 آبان ، روزی که به خاطر به یاد نداشتنش بارها مواخذه شدم!!

یادمه پارسال چقدر احمقانه تمام روز منتظر یه نشونه ازش بودم، و امسال هزار بار احمقانه تر از صبح منتظر بودم...

واقعا چقدر من طفلکی و ساده ام!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید