خیلی وقته که هیچ حسی بهش ندارم...

 

حس بدیه... میترسم بازم درگیـر یه بازی کثیـف دیگه شده باشیم...

کم نیست چـهار سـال... چـهار سـالی که تا بی نهایت ادامه داره... هر بار شنـاسنـاممُ دیدم به خودم لعنت فرستادم...

 

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید