مسئلتُن !!

 

میگویم ها... بیماری هورمونی ای داریم که شخص بیمار با "نگاه" به اوج برسه؟

البته منظورم از اون نوع نگاه ها نیست که امتدادش به فیلم و این چیزا میرسه ها... نه. منظورم اون نگاه هاست که معنیه نگاهت رو میفهمه...

سوال

/ 0 نظر / 3 بازدید